Skip to content

187 dak- en thuislozen in Mechelen is beschamend en onaanvaardbaar

187 dak- en thuislozen in Mechelen is beschamend en onaanvaardbaar
 
 

“De cijfers van de daklozentelling die vorig jaar werd uitgevoerd, bevestigen eens te meer dat we een ander woonbeleid nodig hebben, een beleid dat daadwerkelijk inzet op betaalbaar wonen voor iedereen”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “Dat in onze stad 187 mensen dak- of thuisloos zijn, is beschamend en onaanvaardbaar.”

Eerdere tellingen gaven al aan dat het aantal dak- en thuislozen in ons land veel hoger ligt dan verwacht. Mechelen werd bij de jongste telling voor het eerst meegenomen en ook onze stad laat verontrustende cijfers zien. Twee Mechelaars per duizend zijn dak- of thuisloos.

“Wat mij enorm tegen de borst stuit, is hoe het stadsbestuur het probleem minimaliseert door te wijzen naar andere middelgrote steden waar de cijfers erger zijn”, zegt Tuypens. “Dit probleem mag geen voorwerp van competitie zijn tussen steden en gemeenten. Dat dak- en thuisloosheid in 2023 in een land als het onze nog altijd bestaan, moet elke beleidsmaker diep beschamen. Er kan doodeenvoudig geen enkel excuus voor bestaan.”

“Het is dan ook de hoogste tijd dat dit tot een echte prioriteit wordt gemaakt”, vervolgt Tuypens. “Het moet de ambitie zijn om dit probleem op korte termijn uit de wereld te helpen, zoals onder meer het CAW begin dit jaar ook stelde. Voldoende noodopvang is één ding, maar het allerbelangrijkste is een woonbeleid dat niet alleen in woorden maar ook in daden inzet op betaalbaar wonen voor iedereen. Want hoe je het ook draait of keert, er is gewoon een schrijnend tekort aan betaalbare woningen. Het volstaat niet om sociale woningen te renoveren of te vervangen, het aanbod moet ook sneller groeien dan nu het geval is. In tegenstelling tot de mooie woorden van het stadsbestuur, zien we in Mechelen ook bijna uitsluitend woonprojecten verrijzen voor goed bemiddelde mensen. Dat moet nu eindelijk eens veranderen.”

 

Foto: Shutterstock.