Skip to content

Betaalbaar wonen is in Mechelen duidelijk geen ambitie

Betaalbaar wonen is in Mechelen duidelijk geen ambitie
 
 

“De nieuwe stadswijk Ragheno kan dan wel honderd voetbalvelden groot worden, het aandeel dat voorzien wordt voor mensen met een bescheiden inkomen zal niet veel meer dan een minivoetbalterreintje zijn”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “Het nieuwe stadsdeel zal slechts 5% publieke sociale woningen tellen. Daarnaast moeten ontwikkelaars ook niet meer dan 5% van hun woningen als ‘betaalbare woningen’ op de markt brengen. Voor een volledig nieuw stadsdeel, met 2750 nieuwe woningen, is dat beschamend weinig. Het is bovendien in strijd met het bestuursakkoord.”

Punt 2 van het bestuursakkoord is namelijk heel duidelijk: “We streven naar tien procent sociale huurwoningen in Mechelen. Deze sociale mix willen we nastreven in alle wijken van de stad.” In het nieuwe stadsdeel Ragheno wordt deze doelstelling alvast gehalveerd.

“Onbegrijpelijk”, zegt Tuypens. “Net in een nieuw te ontwikkelen wijk is het halen van die 10% sociale woningen toch het makkelijkst haalbaar? De wijk wordt immers van nul opgebouwd, je kan veel makkelijker bepalen hoe alles ingevuld moet worden. Het is bijzonder pijnlijk en ontgoochelend dat het bestuur in dit prestigieuze project de sociale ambities meteen tot beneden de beloftes laat zakken.”

“Dat projectontwikkelaars slechts 5% ‘betaalbare woningen’ moeten opleveren, is ook ondermaats”, vervolgt Tuypens. “Bovendien is ‘betaalbaar’ een erg subjectief gegeven. Bij andere woonprojecten zien we ook telkens weer dat het zogezegd betaalbare aandeel nog altijd bijzonder prijzig uitvalt.”

In 2019 stelde de PVDA op de gemeenteraad voor om, naar het voorbeeld van Vilvoorde, een sociale projectlast in te voeren waarbij de projectontwikkelaar een keuze krijgt: ofwel voorziet hij in zijn project zelf 10% sociale woningen ofwel betaalt hij per gerealiseerde wooneenheid 4000 euro aan de stad. Die investeert dat geld dan in sociale woningbouw. Het voorstel werd helaas afgewezen.

Vorig jaar stelden we in de gemeenteraad dat het onaanvaardbaar is dat het bedrijf Galapagos, dat zijn nieuwe hoofdzetel op de Ragheno-site zal bouwen, bijna 3 miljoen korting krijgt op de voorziene stedelijke ontwikkelingsbijdrage van 4 miljoen. Met dat geld zou het aantal sociale woningen op de Ragheno-site opgetrokken kunnen worden.

Het eerste hoofdstuk van het Mechels bestuursakkoord heeft als titel “Betaalbaar wonen”. “Dat hele hoofdstuk dreigt een lege doos te worden”, besluit Dirk Tuypens. “Betaalbaar wonen is overduidelijk geen ambitie van dit stadsbestuur. Oplossingen creëren om de heersende wooncrisis terug te dringen, is dat evenmin. Integendeel, het woonbeleid in Mechelen bestendigt en verdiept die crisis alleen.”