Skip to content

Tegen de wurgbelasting op domiciliekamers

Tegen de wurgbelasting op domiciliekamers

Lieve CoeckelberghOp dinsdag 15 oktober nodigde mevrouw Lieve Coeckelbergh, die negen domiciliekamers verhuurt in een huis naast haar eigen woning, ons en de pers uit om te getuigen hoe zij ten onrechte door de belasting op domiciliekamers wordt getroffen. Het stadsbestuur wil met de belasting domiciliekamers wegbelasten, omdat het “geen volwaardige” woonvorm zou zijn. Maar in het geval van mevrouw Coeckelbergh is dat geenszins het geval. Zij verhuurt al jarenlang kamers aan mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, meestal voor korte periodes.

Mevrouw Coeckelbergh spreekt dan ook terecht over een transitiehuis. Doorheen de jaren heeft ze al ontelbare mensen op een zeer positieve manier kunnen opvangen en verder helpen.  Soms gaat het om mensen die wachten op een sociale woning, maar regelmatig gaat het ook om mensen die even nood hebben aan een tijdelijke oplossing, bv. wegens een echtscheiding. De kamerwoningen waar deze mensen verblijven, voldoen aan alle hedendaagse normen.

Dirk TuypensDe stad heeft een tekort aan opvangplaatsen voor mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Dat mevrouw Coeckelbergh nu aankijkt tegen een jaarlijkse belasting van 21.600 euro, is bijzonder pijnlijk. Het zal haar dwingen om een waardevol sociaal project stop te zetten.

"Natuurlijk zou het beter zijn dat de overheid meer van dat soort opvang organiseert, maar dat is nu niet de realiteit," zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens. "Dit soort kleine privé-initiatieven moeten dus in dank aanvaard worden. De stad zegt tegen de bewoners: "Zet je maar op de lijst voor een sociale woning", maar de bewoners zullen aankijken tegen gemiddelde wachttijd van zeven jaar. Er worden hier negen mensen op straat gezet en de stad heeft geen oplossing klaar." "Tegen huisjesmelkerij zijn er voldoende andere middelen voorhanden," vult Dirk Tuypens nog aan.

Het pand vanuit de tuin van mevr. CoeckelberghDirk Tuypens zal op de gemeenteraad van maandag 21 oktober vragen de belasting aan te passen zodat dit soort initiatieven kan blijven voortbestaan. Ondertussen zullen PVDA Mechelen en mevr. Coeckelbergh handtekeningen verzamelen zodat mevr. Coeckelbergh een 'voorstel van de burger' op de gemeenteraad van november kan komen toelichten en de raadsleden zelf de kans krijgen haar verhaal te horen. Ze hoopt in dialoog met het stadsbestuur dit soort initiatieven te versterken in plaats van verloren te laten gaan.

Wil je dit mee steunen, spring even binnen in ons partijlokaal of neem contact op met een van onze mensen.

De interventie van Dirk Tuypens op de gemeenteraad van 21 oktober kan je hier vinden.

Persresultaten

De gemeenschappelijke woonkamer in het pand

De trappenhalEerdere berichtgeving: Stad voert belasting in om armen weg te duwen, 26.6.2019.

Een kamer

debug info: this is the footer for domain mechelen
debug info: this is the footer for domain for existing data