De evergreens van het Vals Belang

Het Vlaams Belang zal op de gemeenteraad van oktober een actualiteitsdebat vragen over de winteropvang van daklozen in Mechelen. De winteropvang is een jaarlijks terugkerend item waarover debat zonder meer nodig is. Maar over de beweegredenen van het Vlaams Belang om dit te agenderen, hebben we ernstige bedenkingen.

Politiek voor de zwaksten?

Donderwolken boven het zorgbedrijf Rivierenland. Er liggen stevige besparingsvoorstellen op tafel. Wat als het bestuur ze goedkeurt? Dan is het sociaal beleid van Mechelen die naam niet langer waardig. Gemeenteraadslid Dirk Tuypens doet verhaal van de gemeenteraad van 30 september waar zeer tegen de zin van het blauwgroene stadsbestuur het dossier werd besproken.

Wie maakt de mensen bang, meneer Anciaux?

Op vrijdag 27 september protesteerde de PVDA in Mechelen tegen de verkoop van een aantal woningen van het Sociaal Huis. Die worden al van in de jaren 1970 bewoond door ondertussen hoogbejaarde mensen. Zij worden nu verplicht om een andere woning te zoeken op de private huurmarkt. Sociaal Huis en stadsbestuur betreuren de actie. Laten we de dingen even op een rijtje zetten.

Hoogbejaarde mensen in de uitverkoop

“Hoogbejaarde mensen wetens en willens op straat zetten voor wat snel en bovendien relatief schamel financieel gewin, is iets wat op geen enkele manier verantwoord kan worden”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “En toch is dat precies wat het Sociaal Huis wil doen door een aantal woningen te verkopen." Om dit schandelijke voornemen aan te klagen, organiseerde de PVDA op vrijdag 27 september een protestactie bij het stadhuis. Het persbericht met foto's en persresultaten van de actie.

Als de gevangenis een goudmijn wordt

Deze week opende in Mechelen het allereerste transitiehuis. Zo’n 15 gedetineerden zullen er het laatste deel van hun straftijd doorbrengen en intensief voorbereid worden op hun terugkeer naar de samenleving. Een goede stap in de richting van een vernieuwend, hedendaags gevangenisbeleid. Maar het transitiehuis wordt uitgebaat door de private beveiligingsfirma G4S. Het begin van de privatisering en commercialisering van het gevangeniswezen?

De wooncrisis blijft op tafel

De PVDA blijft de woonproblematiek op tafel leggen. Het stadsbestuur ziet het probleem niet, terwijl hoe langer hoe duidelijker wordt hoe groot de wooncrisis is. Bekijk deze vlog van gemeenteraadslid Dirk Tuypens over de Mechelse gemeenteraad van maandag 2 september.

De mooiste bibliotheek van Vlaanderen is ook de duurste

“Wij maken de stad mooier en dus is het normaal dat de Mechelaars voor alles meer moeten betalen. Dat is de logica waarin het stadsbestuur terecht is gekomen”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “De nieuwe stadsbibliotheek is prachtig, maar de prijsverhoging die ermee gepaard gaat, is dat niet. Een bibliotheek is een onmisbare publieke dienstverlening, ze moet kosteloos toegankelijk zijn.”

Overheid moet verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van onze ouderen

Woonzorgcentrum Windekinds in Mechelen kwam in opspraak. Het centrum is verouderd, bewoners kunnen er niet verblijven in hedendaagse omstandigheden. Toch moet er hier in de eerste plaats gekeken worden naar de Vlaamse en de lokale overheden. Omdat zij ouderzorg niet in handen willen nemen en wachten op privé-initiatieven, blijven problemen nodeloos lang aanslepen. Voor de PVDA hoort ouderenzorg, net als andere sociale voorzieningen, niet in handen van de markt.

In memoriam Marnik Delmotte (1945-2019)

Op 26 juli overleed onze kameraad Marnik Delmotte. Hij sliep rustig in bij hem thuis, omringd door zijn familie.

Afscheid van een postkantoor

Vrijdag 12 juli gaan de deuren van het postkantoor in het station Mechelen definitief dicht. Aanleiding is de nakende afbraak van het huidige stationsgebouw. Omdat er geen opvolging voorzien is voor deze dienstverlening hield de PVDA een symbolische rouwplechtigheid bij het postkantoor. Hier zijn de volledige 'rouwbrief', enkele foto's en verwijzingen naar de persresultaten te vinden.