Goede cijfers voor kinderopvang steunen op wankele grond

Schepen Koen Anciaux pakt trots uit met positieve cijfers over kinderopvang in Mechelen. De stad haalt met het huidige aanbod meer dan de norm die door het Vlaams Decreet wordt opgelegd. Mooi meegenomen in verkiezingstijden, maar de resultaten zijn al te zeer het gevolg van toevalligheden en kunnen snel de andere kant opgaan.

Niet één vierkante centimeter natuur mag nog verdwijnen

De komst van het waterpretpark Plopsaqua naar Mechelen wordt door het stadsbestuur onverminderd voorgesteld als een zegen voor de stad. “Meer voor hetzelfde geld”, aldus Schepen van Sport Walter Schroons. Voor de bewoners in de buurt van Technopolis, de locatie waar het Studio 100-complex zal neerstrijken, is dat allerminst het geval.

Fietsers verdienen applaus en veiligheid

Op 21 maart werden fietsers op uiteenlopende plaatsen in Mechelen getrakteerd op een warm applaus. Met het jaarlijkse fietsapplaus worden fietsers bedankt voor hun keuze om zich met de fiets te verplaatsen en aangemoedigd om dat te blijven doen. De PVDA deed graag mee met een bijzondere boodschap.

Speelgoedstraatje moet zo snel mogelijk weer open

Het stadsbestuur ontrolt een groot veiligheidsplan om overlast en criminaliteit in de buurt van station Nekkerspoel een halt toe te roepen. Dat plan omvat uiteenlopende maatregelen. De meest opvallende is wellicht het afsluiten van het Speelgoedstraatje, om te verhinderen dat het als vluchtweg kan gebruikt worden. Deze maatregel stuit terecht op heel wat onbegrip.

Videoblog Gemeenteraad 27 februari 2018

Praktijktesten tegen discriminatie op de huurmarkt...ze werken. Maar het Mechelse stadsbestuur is duidelijk niet van plan er gebruik van te maken.

Stad werkt eigen Sociaal Verhuur Kantoor tegen

Sinds oktober vorig jaar heeft Mechelen een eigen Sociaal Verhuur Kantoor (SVK). Het kantoor heeft de ambitie om op drie jaar tijd 150 extra woningen te kunnen aanbieden. Merkwaardig genoeg laat het stadsbestuur de kans liggen om die ambitie te helpen waarmaken.

'Mechelen is een dure stad geworden'

Samen met Dirk Tuypens is Nadia Charradi lijsttrekker van de PVDA in Mechelen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Nadia werkt op de dienst werkloosheid en faillissementen op het ABVV. We hadden met haar een interview over de levensduurte in de stad.

Senioren willen actief meebouwen aan een sociaal Mechelen

De socio-culturele vereniging OKRA, die de Mechelse 55-plussers verenigt en vertegenwoordigt, stelde vanochtend haar gemeentelijk memorandum voor aan pers en politieke partijen. De vereniging wil mee gestalte geven aan een echt sociaal lokaal beleid.

Stad moet zelf gratis oefenkansen Nederlands ontwikkelen

Mechelen wil in de komende zomervakantie meer oefenkansen Nederlands aanbieden aan jongeren, volwassenen en senioren. Schepen van Diversiteit en Inburgering Marc Hendrickx (N-VA) geeft aan dat er voor deze groepen eigenlijk geen aanbod bestaat. Dat daar wel degelijk nood aan is, werd volgens de schepen nochtans meermaals gemeld.

Blijven strijden voor het behoud van een stedelijk zwembad

Er circuleerden al een tijdje plannen voor de bouw van een Plopsaqua in Hannuit-Landen en in Mechelen. Voor Hannuit-Landen is de kogel door de kerk. Het is nu nog wachten op een beslissing voor Mechelen. Maar die willen we niet zomaar afwachten. De plannen in Mechelen zijn rechtstreeks gekoppeld aan het voortbestaan van het stedelijk zwembad aan de Geerdegemvaart. Het Mechels stadsbestuur is van plan om de stedelijke middelen die voorzien voor Geerdegem te verschuiven naar Studio 100. Anders gezegd, indien Plopsaqua er komt dan verdwijnt het stedelijk zwembad.