Jouw Gedacht in de Grote Bevraging

Op 18 april stelden we de resultaten van de Grote Bevraging voor. Hier kan je zowel foto's van deze avond als de folder en het technisch rapport over de Grote Bevraging vinden.

1 mei 2018 in woord en beeld

PVDA Mechelen was kleurrijk aanwezig op 1 mei 2018. Hier kan je kort beeldverslag vinden met een video en foto's.

Schepen Hendrickx zet de wet en de democratie aan de kant

Positief samenleven in diversiteit kan alleen bereikt worden via een volgehouden open dialoog tussen de verschillende gemeenschappen. Naar mekaar toegroeien, mekaars gewoonten en gebruiken leren kennen en er mogelijk ook verandering in brengen, is een nooit eindigend proces dat geduld en respect vraagt.

1 mei 1888 is helemaal terug

De PVDA was vandaag opnieuw sterk aanwezig op de Mechelse 1 mei viering. Op onze receptie na de traditionele optocht hield lijsttrekker Dirk Tuypens zijn jaarlijkse 1 mei speech. Je kan hem hier integraal lezen.

Goede cijfers voor kinderopvang steunen op wankele grond

Schepen Koen Anciaux pakt trots uit met positieve cijfers over kinderopvang in Mechelen. De stad haalt met het huidige aanbod meer dan de norm die door het Vlaams Decreet wordt opgelegd. Mooi meegenomen in verkiezingstijden, maar de resultaten zijn al te zeer het gevolg van toevalligheden en kunnen snel de andere kant opgaan.

Niet één vierkante centimeter natuur mag nog verdwijnen

De komst van het waterpretpark Plopsaqua naar Mechelen wordt door het stadsbestuur onverminderd voorgesteld als een zegen voor de stad. “Meer voor hetzelfde geld”, aldus Schepen van Sport Walter Schroons. Voor de bewoners in de buurt van Technopolis, de locatie waar het Studio 100-complex zal neerstrijken, is dat allerminst het geval.

Fietsers verdienen applaus en veiligheid

Op 21 maart werden fietsers op uiteenlopende plaatsen in Mechelen getrakteerd op een warm applaus. Met het jaarlijkse fietsapplaus worden fietsers bedankt voor hun keuze om zich met de fiets te verplaatsen en aangemoedigd om dat te blijven doen. De PVDA deed graag mee met een bijzondere boodschap.

Speelgoedstraatje moet zo snel mogelijk weer open

Het stadsbestuur ontrolt een groot veiligheidsplan om overlast en criminaliteit in de buurt van station Nekkerspoel een halt toe te roepen. Dat plan omvat uiteenlopende maatregelen. De meest opvallende is wellicht het afsluiten van het Speelgoedstraatje, om te verhinderen dat het als vluchtweg kan gebruikt worden. Deze maatregel stuit terecht op heel wat onbegrip.

Videoblog Gemeenteraad 27 februari 2018

Praktijktesten tegen discriminatie op de huurmarkt...ze werken. Maar het Mechelse stadsbestuur is duidelijk niet van plan er gebruik van te maken.

Stad werkt eigen Sociaal Verhuur Kantoor tegen

Sinds oktober vorig jaar heeft Mechelen een eigen Sociaal Verhuur Kantoor (SVK). Het kantoor heeft de ambitie om op drie jaar tijd 150 extra woningen te kunnen aanbieden. Merkwaardig genoeg laat het stadsbestuur de kans liggen om die ambitie te helpen waarmaken.

Doe je mee?