Overheid moet verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van onze ouderen

Woonzorgcentrum Windekinds in Mechelen kwam in opspraak. Het centrum is verouderd, bewoners kunnen er niet verblijven in hedendaagse omstandigheden. Toch moet er hier in de eerste plaats gekeken worden naar de Vlaamse en de lokale overheden. Omdat zij ouderzorg niet in handen willen nemen en wachten op privé-initiatieven, blijven problemen nodeloos lang aanslepen. Voor de PVDA hoort ouderenzorg, net als andere sociale voorzieningen, niet in handen van de markt.

In memoriam Marnik Delmotte (1945-2019)

Op 26 juli overleed onze kameraad Marnik Delmotte. Hij sliep rustig in bij hem thuis, omringd door zijn familie.

Afscheid van een postkantoor

Vrijdag 12 juli gaan de deuren van het postkantoor in het station Mechelen definitief dicht. Aanleiding is de nakende afbraak van het huidige stationsgebouw. Omdat er geen opvolging voorzien is voor deze dienstverlening hield de PVDA een symbolische rouwplechtigheid bij het postkantoor. Hier zijn de volledige 'rouwbrief', enkele foto's en verwijzingen naar de persresultaten te vinden.

Stad voert belasting in om armen weg te duwen

Het Mechels stadsbestuur wil een nieuwe belasting invoeren op domiciliekamers. Op de gemeenteraad van 24 juni wordt die ter stemming voorgelegd. De belasting zal 2.400 euro per kamer bedragen. Verhuurders die hun kamers omvormen tot studentenkamers, krijgen de belasting terugbetaald. Zo wil de stad enerzijds het probleem van kwalitatief ondermaatse kamers en anderzijds dat van het tekort aan studentenkamers aanpakken.

Het signaal van de hoop: lessen uit de PVDA-kiescampagne

Er kan geen enkele twijfel over bestaan: de PVDA is een winnaar van de afgelopen verkiezingen. Over heel het land boekten we successen. In Wallonië en in Brussel zijn we de sterkste stijger. In Vlaanderen kenden we de op één na grootste groei. Die doorbraak is opmerkelijk om verschillende redenen. Een feit staat als een paal boven water: deze overwinning werd ons niet in de schoot geworpen, we hebben ze collectief afgedwongen.

Klacht tegen Vlaams Belang

Op de gemeenteraad van 29 april diende het Vlaams Belang een voorstel in naar aanleiding van de stille wake die georganiseerd werd door de familie van Mohamed E.O. De tekst van het voorstel stigmatiseert de hele moslimgemeenschap en zet eens te meer aan tot redeloze haat.

1 mei-toespraak Dirk Tuypens

Recht tegenover de kathedraal van Sint-Rombout kwamen de Mechelse leden en sympathisanten van de PVDA samen om het Feest van de Arbeid te vieren en het enthousiasme voor de lopende kiescampagne nog wat aan te zwengelen. Mechels gemeenteraadslid Dirk Tuypens sprak de aanwezigen toe: "Onze samenleving heeft een goede brandverzekering nodig, en de beste brandverzekering is de PVDA." De volledige toespraak met enkele foto's en een kort videoverslag.

Wie betaalt het rusthuis?

Op de gemeenteraad stelde de PVDA voor om in Mechelen de onderhoudsplicht af te schaffen. In Gent en Oostende bijvoorbeeld gebeurde dat lang geleden al. Met goede redenen. Dirk Tuypens legt uit waarom.

Is De Wever democratischer dan Somers en Calvo?

Het blauwgroene stadsbestuur heeft een nieuw huishoudelijk reglement geschreven voor de gemeenteraad. Het spreekrecht van de oppositie wordt sterk ingeperkt. Het aantal vragen dat een partijfractie nog mag stellen, hangt af van het aantal leden ervan. "Absurd en ondemocratisch", zegt Dirk Tuypens.

Peter & Jos in Mechelen

Op dinsdag 19 maart kwamen Peter Mertens en Jos D'Haese in kunstencentrum nona aan 110 bezoekers de speerpunten van het PVDA-verkiezingsprogramma uitleggen aan de hand van korte filmpjes. Er was ook gelegenheid om vragen te stellen. Dirk Tuypens leidde de avond in en stelde ook enkele kandidaten en medewerkers voor uit de Mechelse regio.