Blijf maar lekker op de wachtlijst wonen!

We stelden op de gemeenteraad voor om in Mechelen een projectlast in te voeren, een nuttig instrument in de strijd tegen de nijpende wooncrisis. Het stadsbestuur ziet zo'n projectlast wel zitten, maar stemt toch tegen. Hoe zit dat?

Is dit die fameuze uitgestoken hand naar de oppositie?

In de pers moesten we vernemen dat het nieuwe stadsbestuur een overleg heeft gehouden met de oppositiepartijen over de werking van de gemeenteraad. De PVDA werd daarvoor niet uitgenodigd, omdat het een “ondemocratische partij” zou zijn. “Bijzonder ontgoochelend voor een bestuur dat zichzelf graag als het meest vooruitstrevende van het land ziet”, zegt gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “Het argument dat de PVDA een ‘ondemocratische partij’ zou zijn, steunt nergens op en getuigt van flauw populisme. Is dit die fameuze uitgestoken hand naar de oppositie?”

In memoriam Ferre Blaes (1947-2019)

Op donderdag 31 januari 2019 overleed Ferre Blaes, vakbondsman en PVDA'er in hart en nieren. We nemen afscheid met dit in memoriam.

Bestel hier de nieuwe affiches!

Op de nieuwjaarsreceptie werd de aftrap gegeven voor een nieuwe affiche-campagne. Die willen we natuurlijk zo veel mogelijk in het straatbeeld. Maak hier je keuze uit de verschillende thema's.

De PVDA gaat voor een fenomenaal sociaal 2019

Honderddertig mensen waren aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de Mechelse PVDA, vrijdagavond 25 januari in zaal De Plaon. De aanwezigen blikten tevreden terug op een succesvol 2018, maar warmden zich vooral op voor een “fenomenaal sociaal” 2019. Een verslag met foto's.

 

Meer belastingen in plaats van echt armoedebeleid, een schande

“Mechelen is na Leuven de duurste centrumstad van Vlaanderen. Eén op zeven Mechelaars heeft moeilijkheden om de rekeningen betaald te krijgen. Bijna één op vier kinderen in onze stad groeit op in armoede. Het armoedebeleid heeft in de voorbije tien jaar op alle niveaus gefaald, de armoedecijfers nemen toe, ook in Mechelen. Van het nieuwe bestuur zou je dan ook een ernstig armoedebeleid verwachten. Maar helaas, niets van dat. In plaats daarvan wel een nieuwe belasting op kap van de gewone mensen.” Dat zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens na een bewogen eerste gemeenteraad.

Eerlijke migratie, N-VA?

Voor de PVDA is de aanhouding van Kucam geen verrassing. Geruchten hingen al geruime tijd in de lucht. Dat uitgerekend die de man die pleitte voor "eerlijke migratie" dit overkomt is bijzonder cynisch. Maar ook voor de partij die voortdurend pleit voor een streng migratiebeleid om de mensensmokkel tegen te gaan is het ene achterpoortje duidelijk niet het andere.

Volkseedaflegging

Op woensdag 2 januari 2019 legde Dirk Tuypens de eed af op straat en in de raad. Hier kan je de toespraak van Dirk Tuypens beluisteren en enkele foto's van het gebeuren aanschouwen.

Onwaardige huisvesting van arbeiders moet doodeenvoudig verboden zijn

“Een belasting op containerwoningen garandeert niet dat buitenlandse arbeiders fatsoenlijk gehuisvest worden. Voor grote bouwheren zal die belasting niet onoverkomelijk zijn. Ze kunnen die bovendien ook afwentelen op de betrokken arbeiders, die meer zullen moeten betalen voor hun armzalige onderkomen.” Dat zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens, nadat het bestuur een nieuwe belasting invoerde op containerwoningen. “Met deze maatregel geeft de stad het signaal dat dit soort sociale wantoestanden mits betaling kunnen. Dat is onaanvaardbaar.”

Dak- en thuislozen zijn geen veiligheidsprobleem

Tussen 1 december en 1 maart voorziet het Sociaal Huis in de Hanswijkstraat extra opvangcapaciteit voor dak- en thuislozen. “Dat is op zich prima”, zegt Dirk Tuypens. “Die extra capaciteit is nodig. Maar dat voor die bijkomende opvang de private veiligheidsfirma G4S wordt ingeschakeld, is dan weer helemaal niét ok. Het stadsbestuur bevordert daarmee niet alleen de privatisering van sociaal werk, ze versterkt ook de kwalijke tendens om kwetsbare mensen tot een veiligheidsprobleem te maken.”