Hulde aan iedereen die vecht voor de rechten van vrouwen

De PVDA bracht op zondag 8 maart, internationale dag van de strijd voor vrouwenrechten, hulde aan iedereen die zich waar ook ter wereld inzet voor de rechten van vrouwen. De partij deed dat bij het beeldhouwwerk “De Huiselijke Zorgen” van de Mechelse kunstenaar Rik Wouters. RTV maakte een reportage.

Een motie? Leg maar in de koffiekamer.

Dirk Tuypens stelde op de gemeenteraad van 2 maart voor om met meerderheid en oppositie bij de Vlaamse regering een motie in te dienen over de stijging van de huurprijzen voor sociale woningen. Als antwoord kreeg hij een frontale en persoonlijke aanval van de liberalen. Het Vlaams Belang verdedigde voluit de stijging van de huurprijzen en Groen deed er het zwijgen toe, terwijl die partij eerder gelijkaardige moties in Antwerpen en Willebroek mee steunde.

Kazerne Dossin en Brigitte Herremans

Op 12 december zou Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans in Kazerne Dossin de prijs van “Ambassadeur van de Vrede” uitgereikt krijgen door Pax Christi. Op het allerlaatste moment werd Herremans de toegang tot het museum ontzegd. Haar komst zou binnen de Joodse gemeenschap voor al te veel commotie zorgen, zo verklaarde Kazerne Dossin. De PVDA diende hierover een schriftelijke vraag in.

Levenssfeer

Kijk, daar is het. Aan de overkant. Waar achter de ramen op de eerste verdieping licht brandt. Op de tweede verdieping is alles donker, beneden is het rolluik neergelaten. Geen bordje op de deur of de gevel, niets op de deurbel. Uit niets valt af te leiden dat in dit huis de winteropvang voor daklozen is ondergebracht.

Nieuwe huurprijzen sociale woningen

Vanaf dit jaar wordt de huurprijs van sociale woningen volgens een nieuwe formule berekend. De marktwaarde van de woning, een energiecorrectie en het inkomen van de bewoners zijn drie factoren die ervoor zorgen dat de meeste sociale huurders tegen een stijging van de huurprijs aankijken. We dienden hierover deze schriftelijke vragen in.

Waarom moeten de Talententickets verdwijnen?

Het stadsbestuur besliste eind vorig jaar om de Talententickets vanaf 2020 volledig af te schaffen. De tickets werden in 2014 ingevoerd. Elk jaar kreeg elk Mechels kind tussen 5 en 15 jaar Talententickets ter waarde van 50 euro. Daarmee kon het lidgeld of inschrijvingsgeld voor verenigingen, clubs of academie geheel of gedeeltelijk betaald worden. Op de gemeenteraad van 27 januari stelde Dirk Tuypens voor de tickets ook in de toekomst te behouden.

Soldaten die niet begrijpen waarom ze oorlogje moeten spelen

Op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA in Mechelen sprak Dirk Tuypens over het nieuwe boek van Dirk Van Duppen, een ander mensbeeld en het belang van de PVDA in de strijd voor een solidaire samenleving. Lees hier zijn toespraak.

Werk, dat is de sleutel tot integratie!!

Toen Shadi Mohamad uit Aleppo (Syrië) in 2014 voor de oorlog wegvlucht kent hij het Antwerpse Mortsel niet. Logisch. Vandaag werkt hij er als één van de redders in het gemeentelijk zwembad. Precies dezelfde job die hij in zijn land voor de oorlog deed.  

Is Mechelen Kinderstad dan toch alleen maar een slogan?

De PVDA is niet te spreken over de beslissing van het stadsbestuur om de Talententickets voor Mechelse kinderen af te schaffen. De tickets waren in de voorbije vijf jaar een succesvol instrument om de sociale ontwikkeling van kinderen en het verbindende verenigingsleven te stimuleren.

De menselijke tol van hoogmoedig beleid

Na mij de zondvloed, zal Bart Somers gedacht hebben. Nu hij in Brussel vertoeft, mag zijn opvolger het vuile werk opknappen. Na bijna 20 jaar mooi weer spelen, krijgen de Mechelaars in het meerjarenplan 2020-2025 de rekening gepresenteerd.